Persoonlijke beschermingsmiddelen, wat zijn dat?

Om veilig te kunnen werken in bepaalde sectoren zijn er verschillende regels opgesteld waaraan een…