Site Loader
Stoomketels naast elkaar

In de afgelopen jaren hebben technologische ontwikkelingen en trends aanzienlijk bijgedragen aan de verbetering van de energie-efficiëntie van de industriële stoomketel. Een opmerkelijk gevolg van deze vooruitgang is het toenemende vermogen om warmte opnieuw te gebruiken. Dit heeft niet alleen geleid tot meer duurzaamheid, maar heeft ook nieuwe uitdagingen gecreëerd in diverse industrieën. De overheid legt bijvoorbeeld de nadruk op het verminderen van het gebruik van aardgas, er is groeiende maatschappelijke druk om productieprocessen te verduurzamen, CO2-prijzen en emissierechten blijven stijgen, en er worden steeds strengere maatregelen genomen om het stikstofprobleem aan te pakken. In deze uitgebreide blog zullen we een overzicht geven van enkele veelbelovende nieuwe technologieën en alternatieven voor gasgestookte stoomketels.

Restwarmte-terugwinning

Een van de meest veelbelovende alternatieven voor gasgestookte stoomketels is restwarmteterugwinning. Elk bedrijf beschikt over aanzienlijke hoeveelheden restwarmte die momenteel onbenut blijven. Door deze restwarmte uit productieprocessen op te vangen en in te zetten voor andere toepassingen, kunnen bedrijven hun energieverbruik verminderen en verspilling tegengaan. Dit biedt niet alleen milieuvoordelen, maar kan ook aanzienlijke kostenbesparingen opleveren. Restwarmteterugwinning is met name geschikt voor bedrijven met een lage warmtevraag en voor diegenen die toegang hebben tot waterbronnen in hun directe omgeving. Het is een slimme manier om de beschikbare warmtebronnen optimaal te benutten en tegelijkertijd de ecologische voetafdruk te verkleinen.

De warmtepomp

Een andere innovatieve oplossing voor het benutten van restwarmte uit bedrijfsprocessen is het gebruik van warmtepompen. Warmtepompen kunnen restwarmte bij lage temperaturen omzetten in warmte bij hogere temperaturen, met behulp van elektriciteit als energiebron. Dit resulteert in een efficiëntere warmteproductie met minder energie-input.

Deze technologie is bijzonder geschikt voor bedrijven met zowel koel- als warmtebehoeften, die ruimte hebben voor extra leidingen en die meerdere warmtevragen hebben in hun chemische processen. Het maximaliseert de benutting van beschikbare warmtebronnen en draagt bij aan zowel kostenbesparingen als duurzaamheidsdoelstellingen.

De elektrische stoomketel

De elektrische stoomketel is een ketel die water verwarmt door middel van elektriciteit, zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Hoewel deze technologie aanzienlijke elektrische vermogens vereist, heeft het als groot voordeel dat het geen schadelijke emissies genereert. Bovendien kunnen bedrijven mogelijk profiteren van SDE++-subsidies bij investeringen in een elektrische stoomketel. Een belangrijk kenmerk de elektrische stoomketel is hun snelle op- en afschaling, waardoor ze kunnen helpen om het elektriciteitsnet in evenwicht te houden. Dit maakt deze ideaal voor bedrijven met grote ketels, bedrijven die willen verduurzamen of overtollige elektriciteit moeten benutten, en bedrijven met een eigen elektriciteitsnetwerk.

De keuze

Het kiezen van het juiste alternatief voor een gasgestookte stoomketel hangt af van verschillende factoren, waaronder de warmtevraag van het bedrijf, de aard van de productieprocessen, de beschikbaarheid van restwarmte, de locatie en het beschikbare budget. Bij stoomketels begrijpen we dat deze beslissing cruciaal is voor de efficiëntie en duurzaamheid van uw bedrijfsvoering. Het team van Scharff Techniek  staat klaar om u te adviseren en te begeleiden bij het selecteren van de ideale stoom- en warmtevoorzieningen die passen bij uw specifieke behoeften.

 

Indien u geïnteresseerd bent in meer informatie over deze innovatieve processen of als u hulp nodig heeft bij het nemen van deze belangrijke beslissing, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij ondersteunen u graag op weg naar meer duurzame en kosteneffectieve stoom- en warmteoplossingen. Samen kunnen we de toekomst van uw energievoorziening vormgeven en bijdragen aan een groenere en meer milieuvriendelijke wereld.

 

Bron: https://scharfftechniek.nl/