Site Loader
Veiligheidsbril op sterkte

Je hoort het wel vaker: oren en ogen die tijdens het werken volledig beschadigd worden doordat niet de juiste bescherming wordt gedragen. Helaas gebeurt het nog regelmatig dat er geen goede voorzieningen aanwezig zijn, waardoor dit probleem voorkomen wordt. Het is zelfs verplicht om een goede bescherming te creëren voor u en uw personeel. Als dit niet voldoende in acht wordt genomen, voldoet men niet aan de goede arbeidsomstandigheden. Daarnaast wil een werkgever natuurlijk niet de oorzaak zijn van eventuele schade aan de zintuigen. De ogen zijn een van de belangrijkste zintuigen in het lichaam en dienen goed beschermd te worden. Om de gezondheid te waarborgen is een goede veiligheidsbril op sterkte van belang.

 

Waarom een veiligheidsbril op sterkte?

Een veiligheidsbril op sterkte beschermt de ogen tegen verschillende werkzaamheden. Bij het werken met de volgende risico’s is deze bril belangrijk: mechanische risico’s (rondvliegende deeltjes), thermische risico’s (vloeistoffen), straling (UV) of bijvoorbeeld gassen, de zogenaamde chemische risico’s. Als er tijdens het proces met deze opsomming geen bescherming wordt gedragen, kan dit ervoor zorgen dat de ogen beschadigen. Als medewerker wil je dit natuurlijk niet op je dak krijgen en als medewerker zul je je zintuigen in het leven nog hard nodig hebben. Voor beide partijen is het daarom essentieel dat er een goede oog bescherming gedragen wordt. De bril wordt volledig aangesloten op de werkzaamheid die u verricht. Zo dient er een andere bril gebruikt te worden bij stralingen dan bij mechanische risico’s.

 

De levensloop

Het verschilt per situatie hoe lang de bril meegaat. Dit hangt volledig af van het materiaal waarmee gewerkt wordt. Als de bril heel intensief gebruikt wordt, zal deze minder lang meegaan dan wanneer deze af en toe opgezet wordt. Om de kwaliteit te waarborgen, is het belangrijk dat er in ieder geval eens in de drie jaar naar de veiligheidsbril op sterkte gekeken wordt. Als deze niet voldoende meer op sterkte is, zal er dus een nieuwe gemaakt moeten worden.