Site Loader
Persoon staat op putdeksel

Infiltratieputten spelen een centrale rol in het duurzaam beheer van regenwater. Door regenwater op te vangen zorgen infiltratieputten voor een doeltreffende opvang van het regenwater vooraleer het in de bodem terechtkomt. Verschillende infiltratieputten kunnen verschillende kenmerken en toepassingen hebben. Hier lees je welke soorten er zijn. 

Grindkuilen

Grindkuilen behoren tot de bekendste vormen van infiltratieputten. Ze bestaan uit een ondergrondse structuur gevuld met grind, waar regenwater doorheen stroomt om uiteindelijk terug in de bodem te sijpelen via infiltrerende drainagepaden. Grindkoffers worden vaak gebruikt in tuinen, parken en openbare ruimtes.

Infiltratiekratten

Deze modulaire systemen worden gebruikt voor het infiltreren en opslaan van afvloeiend regenwater in grotere projecten zoals parkeerterreinen, wegen of industrieterreinen. Kunststof containers die aan elkaar gekoppeld zijn, zorgen ervoor dat deze infiltratiekratten gemakkelijk regenwater kunnen filteren voordat het naar behoefte weer in de omgeving wordt geloosd.

Infiltratieputten met infiltratierol

Deze infiltratiekratten hebben een infiltratierol die het water filtert, maar ophoping van sediment voorkomt; zoals op opritten of parkeerplaatsen waar ophoping van sediment moet worden voorkomen. Ze vormen een effectieve bescherming tegen verdere ophoping.

Infiltratiegreppels

Infiltratiegreppels zijn smalle greppels die in de grond zijn gegraven en gevuld met grind. Ze laten regenwater door en infiltreren in de bodem en helpen regendruppels weg te houden van wegen, trottoirs of groenstroken. Ze worden meestal aangetroffen langs wegen of trottoirs.

Gefilterde infiltratiegreppels (FITs)

Gefilterde infiltratiegreppels zijn uitgerust met filtersokken om alleen schoon water toe te laten in de greppel. Deze worden vaak gebruikt als er aan hoge waterkwaliteitseisen moet worden voldaan – bijvoorbeeld als regenwater in de buurt van drinkwaterbronnen infiltreert.

Welke infiltratieput moet ik kiezen?

Elk type infiltratieput heeft zijn eigen voordelen en toepassingen; het selecteren van een effectieve infiltratieput hangt af van verschillende overwegingen, waaronder de bodemgesteldheid, het regenwaterdebiet, de beschikbare ruimte en de gewenste infiltratiecapaciteit.

Het gebruik van infiltratieputten biedt verschillende voordelen, waaronder het verminderen van overstromingen, het stimuleren van grondwateraanvulling, het verbeteren van de waterkwaliteit en het duurzaam beheren van regenwater.

handen met regendruppels